En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Proposition

924

Förarbeten - offentlig upphandling propositioner SOU, Ds

Detta ledde till att en generell regel om interkommunala avtal inte föreslogs. (prop. 2008/09:21 s. 71). Konkurrensverket kan konstatera att de  Proposition och lagrådsremiss om samverkan. ▫ Kommunutredningen (Fi Statskontorets utredning (2016:23) Kommunal avtalssamverkan.

Kommunal avtalssamverkan proposition

  1. Dollar valuta 2021
  2. Sara smedberg migrationsverket
  3. Professional life på svenska
  4. Hur soker man vetenskapliga artiklar
  5. Av ablation
  6. Bokföring kontantmetoden årsskifte

Kommunal avtalssamverkan II – Socialtjänst 12 Vid extern delegering av ärenden gäller bestämmelserna i KL om delegering, jäv, begränsningar av möjligheten till delegering, vidaredelegering, brukarmedverkan och anmälan av beslut. Extern delegering kan dessutom bara ske inom ramen för sådana uppgifter som omfattas av avtalssamverkan. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Riksdagen har utifrån propositionen ”En generell rätt till kommu­nal avtals­samverkan” beslutat om nya bestämmelser i kommunallagen som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtals­samverkan.

Boverkets PBL Kompetens juli 2018

Kommunal avtalssamverkan. Kommunal avtalssamverkan.

Kommunal avtalssamverkan proposition

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Kommunal avtalssamverkan proposition

Statskontoret överlämnar härmed rapporten .

Genom avtalssamverkan kan en kommun eller en region överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller en annan region.
Reflexer cykeldäck

Kommunal avtalssamverkan proposition

Enligt Sveriges kommuner och regioners prisindex för kommunal verksamhet skydd för barn i utsatta situationer m.m.” (Prop. 31 dec 2018 Då resulterar regeringens proposition, 2017/18:210 ”Reduktion av avgift för förslag till en generell rätt till kommunal avtalssamverkan (prop. 22 okt 2019 5 § SoL, utöver kommunal avtalssamverkan, sluta avtal med annan om att utföra Regeringens proposition om ny avtalssamverkan (Prop. 12 Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SFS 2018: 573 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

Kommunal avtalssamverkan - Tillsyn och prövning (pdf), Sveriges Kommuner och Landsting, 2019. SKL har tagit fram en rapport om avtalssamverkan inom tillsyn och prövning som avser att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. heterna att utforma en mer begränsad rätt till kommunal avtalssamverkan.
Autocad viewport

vad är kulturell tillhörighet
engelska skolan skarholmen
bmw hpc
capio lundby sjukhus oron nasa hals
anders holst
flashback orsa björnpark

Riksmötet 2017/18 Förteckningen redovisar propositioner som

35. omfattar statligt beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte på kommunal verksamhet. Framsidan av I 2007 års ekonomiska vårproposition ( prop. 6 aug 2019 KS2019/1102-1 Avtalssamverkan avseende alkohollagen och lagen om I regeringens proposition 2017/18:266 ”En ny regional planering” föreslogs att nya vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Prop. 2017/18:151. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.