Överväganden inför framtiden"' — Grönboken "Offentlig - EUR-Lex

8607

tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder

2. UPPLÅNING OCH SKULDFÖRVALTNING 2.1 Inledning De kommunala bolagen har delats in i 4 grupper utifrån respektive bolags finansiella ställning. Bolag i grupp 1 ett har starkast finansiell ställning och bolag i grupp 4 har svagast finansiell ställning. Nedan visas historiska nyckeltal för perioden 2014 Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 .

Likabehandlingsprincipen kommunala bolag

  1. Legal counsel vs lawyer
  2. Microsoft photos windows 10

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Offentlighetsprincipen gäller för kommunala bolag enligt 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen där kommunen har ett ägande som överstiger 50 procent och därmed också har rättsligt bestämmande. • Det kommunala ändamålet (verksamhetens uppdrag och mål) ska skrivas in i bolagsordningen (räcker inte bara med ägardirektiv) • De kommunala principerna som utgör ramen för verksamheten ska skrivas in i bolagsordningen till exempel o kompetensbegränsande principer som förbud mot spekulativ Trots att kommunala aktiebolag är vanligt före­kommande i svenska kommuner och förvaltar central infrastruktur med stora samhälleliga värden, och trots att kommunala bolag i många fall utgör intressanta exempel på vad som händer när marknad och politik möts, hamnar de gång efter annan i skymundan i debatten. Kommunstyrelsen godkänner budgetarna för de kommunala bolagen.

Jämställdhet och likabehandling Kommunförbundet

Tjänsten som ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och annan företagsinformation. Kommunala Ludvikahem avsåg att sälja tre fastigheter och hade upprättat en så kallad intresselista över bolag i fastighetsbranschen som skulle kunna vara intresserade av att köpa dem. En person begärde ut listan men fick avslag av Ludvikahem. Det kommunala fastighetsbolaget ansåg att det skulle skadas av ett utlämnande.

Likabehandlingsprincipen kommunala bolag

Godkännande av principer för ombildande nyproducerade

Likabehandlingsprincipen kommunala bolag

När det gäller kommunala bolag, så gäller numera att kommunen en gång per år ska besluta om att bolagets verksamhet är inom den kommunala kompetensen. Syftet med detta är att det ska kunna bli ett överklagbart beslut, så att domstol ska kunna pröva om det bolaget gör verkligen är riktigt. Eftersom den kommunala ekonomin i hög grad påverkar beslut rörande dessa principer så görs nedan en kortare genomgång av grunderna för den kommunala ekonomiska förvaltningen. Detta för att ge en förståelse för de avvägningar kommunerna har att företa då de fattar beslut. 2.2.2 EKONOMINS PÅVERKAN PÅ KOMMUNALA RÄTTSPRINCIPER Ange det fastställda kommunala ändamålet och befogenheterna som är ram för verksamheten.

2.1. Kommunal verksamhet De föreskrifter kring kommunala bolag som finns i KomL syftar till att klargöra när bolagsformen kan användas och till att garantera kommunens inflytande i, och kontroll över, bolaget eller bolagen… Trots att korruptionen är betydligt högre i kommunala bolag än i offentlig sektor i stort fortsätter svenska kommuner att bolagisera sina verksamheter. Smedjans Adam Danieli och Vendela Magnell har talat med nationalekonomen Andreas Bergh om varför bolagisering av kommunala verksamheter leder till korruption och vad som krävs för att bryta utvecklingen. 2016-06-13 2020-12-02 SVAR. Hej och tack för din fråga! Likabehandlingsprincipen, eller likställighetsprincipen som den också kallas, kommer till uttryck i Kommunallag (1991:900) 2:2.Den innebär i grund och botten att kommuner och landsting inte får agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av medlemmar.
Jag bifogar engelska

Likabehandlingsprincipen kommunala bolag

Nedan visas historiska nyckeltal för perioden 2014 Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 . Förslag till beslut . Kommunstyrelsen föreslås besluta . att fastställa ränte- och borgensvillkor för de kommunala bolagen avseende lån tagna under Bolag Helägda bolag. Lomma kommun äger 100 % av Lomma Servicebostäder AB och Lomma Uthyrningsfastigheter AB. Lomma Servicebostäder AB är ett helägt kommunalt bolag.

SKR har fått många frågor om formerna för beslutsfattande i aktiebolag som ägs av kommuner och regioner (kommunala bolag).
Spela fiol vänsterhänt

spray mail se logga in
sverige skog
sida en gatos
belasta
battlefield 1 cd key price
ecrivain francais houellebecq
zlatan ibrahimovic mamma

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 30

. .