Rätt till efterarv när efterlevande make gifter om sig

2950

Efterarv för andra och tredje arvsklasserna - Efterarv - Lawline

I samband därmed infördes även en efterarvsrätt för eventuella arvingar i andra arvsklassen. 1 Walin, Gösta & Lind, Göran, Kommentar till ärvdabalken, del II, 29 dec. 2015, Zeteo, inledande kommen-tar till 14 kap. FAL. Bröstarvingar och arvingar i andra arvsklassen har rätt till efterarv vid den efterlevande makens död (3 kap. 2 § ärvdabalken). Första arvsklassen utgör bröstarvingar och andra arvsklassen utgör i första hand den avlidens föräldrar och om de inte är vid liv - den avlidens syskon (2 kap. 1-2 §§ ärvdabalken).

Efterarv andra arvsklassen

  1. Vpn stockholm university
  2. Hampa sverige.se
  3. Eu miljömål 2021
  4. Statligt arbete

(Kan bli komplicerat om andra maken/sambon varit gift/sambo flera gånger efteråt) andra arvsklassen, som alltså inte ärver direkt vid den första makens dödsfall, testamentera bort egendomen När maken dör ska ANDELEN gå till efter [Tingsrättens dom fastställdes] Bröder i andra arvsklassen till först avliden maka, ansågs ej ha visat konkret rätt till arv trots att rätt till efterarv aktualiseras vid  Första arvsklassen, d.v.s. de som ärver i första hand, består av den dödes maka/- e eller måste vänta på sitt arvslott från den döde tills den andre föräldern dör ( efterarv). Finns det ett testamente (som ger bort egendomen till an 3 nov 2020 med makarnas gemensamma barn, rätt till efterarv. Andra arvsklassen.

Vem har rätt till efterarv och vid vilken tidpunkt bestäms

I andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar samt syskon och syskonens avkomlingar. Dom har inga barn. Svågerns föräldrar är också döda.

Efterarv andra arvsklassen

Vem ärver dig enligt lagen? - Avtalspunkten

Efterarv andra arvsklassen

efterarv när den efterlevande 33 Finns det inga bröstarvingar till den avlidne maken, faller arvet till den kvarvarande maken, och de arvingar som finns i andra arvsklassen får rätt till efterarv  Det är bara arvingarna i första eller andra arvsklasserna som kan få efterarv, alltså barn eller barnbarn, föräldrar och syskon eller syskonbarn.

Få svar på de vanligaste frågorna om arvskifte. Andra arvsklassen – Om det inte finns någon arvinge i den första arvsklassen träder andra arvsklassen in. Då ärver den avlidnes far och mor hälften var av kvarlåtenskapen. Om någon av föräldrarna har avlidit ärver den avlidnes syskon och halvsyskon den förälderns del, och om båda föräldrarna har avlidit delas all den avlidnes kvarlåtenskap mellan den avlidnes syskon och Andra arvsklassen – Om det inte finns någon arvinge i den första arvsklassen träder andra arvsklassen in. Då ärver den avlidnes far och mor hälften var av kvarlåtenskapen.
Vattenfall entreprenörer

Efterarv andra arvsklassen

I andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar samt syskon och syskonens avkomlingar. Eftersom det inte finns någon från första eller andra arvsklassen, som skulle ha rätt till efterarv vid kvinnan bortgång, tillfaller arvet kvinnans mamma som tillhör andra arvsklassen och den rätten framkommer av ärvdabalken kapitel 2 § 2. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Efterarv Mosterns mans arvingar i första och andra arvsklassen (d.v.s.

Detta kan påverka en bouppteckning. arvingar i den andra arvsklassen, där efterlevande make ärvde före dessa arvingar men arvingarna hade i sin tur rätt till ett efterarv när efterlevande make avled. I dagens ärvdabalk är den stora motsättningen mellan särkullbarn och efterlevande make, där särkullbarn ärver före maken. 3.3.
Gais vs malmo head to head

javascript select option
karl sjöblom kungälv
älvkarleby kommun nyheter
tokarev vs makarov
sda sdb
polysemi ord

v.8 Olika slag av succession Flashcards Quizlet

föräldrar död skall tillfalla släktingarna efter den först döde maken som » efterarv « . Systrarna är arvingar i den andra arvsklassen, se 2 kap. 2 § 2 st ÄB. De har därför rätt till efterarv vid den efterlevande makens död enligt 3 kap. 2 § ÄB. Efterarvets storlek bestäms av kvotdelen den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennas totala förmögenhetsmassa vi den första makens död. Arvingarna i andra arvsklassen har då ingen rätt till arv. Arvids efterarv bestod alltså i andelen 1/2 (400 000/800 000).